Gala otwarcia Hotelu Holiday Inn

Gala otwarcia Hotelu Holiday Inn

Nasze obowiązki

Kompleksowa organizacja wydarzenia:
stworzenie koncepcji i scenariusza wydarzenia
oprawa wydarzenia
dopracowanie elementów scenograficznych i graficznych
oznakowanie przestrzeni eventu
koordynacja prac podwykonawców

KONTAKT

+ 48 507 322 320 / natalia@wonderwomanproduction.com